asumispalvelut

päivätoiminta

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja osallistua uusien kuntouttavien toimintamuotojen kehittämiseen.Tavoitteena on lisätä avohoidossa olevien mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Yhdistys tuottaa asumispalveluja ja päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille uudenmaan alueella.

Taipaletalo
Tellervokoti
Porvoon klubitalo
Loviisan klubitalo