Asumispalvelut

TELLERVOKOTITAIPALETALOTUKIASUNNOTKUNTOUTUSTOIMINTAASUMISPALVELUHAKEMUS (doc)KELAN LOMAKKEET

Asumispalvelut

Tellervokoti ja Taipaletalo tarjoavat ympäri vuorokauden tuettuja, kuntouttavia asumispalveluita

Tellervokodissa on 14 asuntoa ja 5 päiväasukaspaikkaa. Taipaletalossa asuntoja on 23 ja päiväasukkaita 2.

Henkilökuntaa on Tellervokodissa 7 ohjaajaa, Taipaletalossa 11,5. Lisäksi asumispalveluyksikössä työskentelee toiminnaohjaaja ja palvelupäällikkö jotka jakavat työpanoksensa yksiköiden kesken.

Edellä mainittujen yksiköiden lisäksi yhdistyksellä on 22 tuettua jälleenvuokrausasuntoa.

Asumispalveluyksiköiden perustehtävä on turvallisen ja kuntouttavan asumisen kehittäminen ja ylläpitäminen. Turvallinen ilmapiiri auttaa asukkaita löytämään itsessään rohkeutta ja voimavaroja itsenäiseen elämään sekä suuntautumaan kodin ulkopuolella toimivaan yhteiskuntaan.

Henkilökunta

Asumispalveluissa työskentelee mielenterveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri. Henkilökunnalta vaaditaan vähintään toisen asteen sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä lisäksi vankkaa kokemusta psykiatrisesta työstä. Työntekijältä odotetaan myös riittävää elämänkokemusta, rohkeutta kohdata vaikeitakin asioita sekä ennen kaikkea ennakkoluulottomuutta ja laajaa näkemystä psykososiaalisesta työstä. Työntekijöiden on hallittava molemmat kotimaan kielet.

Asukkaat

Taloissa asuu aikuisia miehiä ja naisia, eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia, lähes itsenäisiä/paljon tukea tarvitsevia ihmisiä. Ajatuksena on, että lähimmäisen vahvuudet tukevat toisen puutteita. Yhdistävänä tekijänä kaikilla on vakava psykiatrinen sairaus.

Lomakkeet

Kelan lomakkeet löydät täältä »

Asumispalveluhakemus (word doc) »

Tietosuojaseloste »