Tukiasunnot

TELLERVOKOTITAIPALETALOTUKIASUNNOTKUNTOUTUSTOIMINTAASUMISPALVELUHAKEMUS (doc)KELAN LOMAKKEET

Tukiasuntojen asukkaiden tuettua asumista ylläpidetään kunkin asukkaan tarpeiden mukaan. Jälleenvuokrausasuntojen asukkaiden osalta toiminnasta vastaa mielenterveyshoitaja jolla on palveluohjauksen erityisosaaminen ja jonka työpanoksesta osa käytetään Tellervokodissa. Palveluohjaukseen lähetetään myös itsenäisesti asuvia asiakkaita sosiaalitoimesta tai eri hoitotahoilta. Yhteistyötä tehdään asukkaan, hänen omaistensa ja tukiverkostonsa kanssa.