Yhdistys

Yhdistyksestä

Mielenterveyskuntoutujien omaiset perustivat Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n vuonna 2000. Toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan yhteiskuntaan sopeutumisen tukeminen ja elämän hallintaan liittyvän psykososiaalisen toimintakyvyn lisääntyminen. Jokainen osallistuu joko kodin ulkopuoliseen tai talon sisäiseen työ- ja virkistystoimintaan omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan. Lisäksi aktivoidaan asukkaita osallistumaan ulkopuoliseen harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan sekä järjestetään monipuolista viriketoimintaa.

Arvot

Nämä arvot ovat määritelty yhteisiksi arvoiksi, jotka ohjaavat päivittäistä toimintaa yhteisössä.

Turvallisuus

Jokaisella on oikeus turvallisuuden tunteeseen ja turvalliseen  ympäristöön jossa häntä arvostetaan.

Itsemääräämisoikeus

Jokaisella on oikeus päättää omista asioistaan ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Avoimuus

Ihmisten välillä ja yhteisössä. Avoimuus myös ympäröivään yhteiskuntaan.

Osallisuus

Ihminen on yksilönä yhteisössä.

 

Organisaatio

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.Socialpsykiatriska föreningen i Östra-Nyland rf.
Hallituksen jäsenet:
Olli Jäppinen, puheenjohtaja,
Sami Somiska, varapuheenjohtaja

Eila Kohonen
Marja-Leena Lehtimäki
Kirsi Nurme

organisaatio2018

MpNet – Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto

MPNetYhdistys on mukana MpNet-verkostossa. Se on avoin, väljä yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on toimia konkreettisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen ja palvelun parantamiseksi.

MpNet-verkoston tekemät asumisen palvelujen laatusuositukset voit lukea tästä ».

Verkosto on nyt työstänyt mittaristoa jonka tarkoitus on testata laatusuosituksien toteutumista ja mitata asumisen laatua. Mittaristoon pääset tästä » .

Suomalaisen työn liitto myönsi Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:lle Yhteiskunnallisen yrityksen merkin

Yhdistykselle on myönnetty 2.12.2016  Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeudet ja status. Yhteiskunnallinen yritys -merkki on suunnattu yrityksille, jotka pyrkivät liiketoimintansa avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia sekä edistämään yhteiskunnallisia tavoitteita. Ne käyttävät pääosan voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Liiketoimintamallia kuvaavat myös yrityksen toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.